Ооган демократиялык Республикасынан советтик жоокерлерди алып чыккандыгына 29-жылдыгына арналган иш-чара/мероприятие посвященное 26-летию со дня вывода советских войск в Афганистана.

Ооган демократиялык Республикасынан советтик жоокерлерди алып чыккандыгына 29-жылдыгына арналган иш-чара/мероприятие посвященное 26-летию со дня вывода советских войск в Афганистана.

Ооган демократиялык Республикасынан советтик жоокерлерди алып чыккандыгына 29-жылдыгына арналган иш-чара/мероприятие посвященное 26-летию со дня вывода советских войск в Афганистана.

Ленин администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы Советтик жоокерлердин  Ооган жергесинен алынып чыккандыгынын 29 жылдыгына  арналган иш-чара уюштуруп өткөрдү.

Иш-чарага Ооган Демократиялык Республикасында каза болгондордун үй-бүлөлөрү, Ооган ардагерлери чакырылды.

Ленин административдик району боюнча жалпысынан 264 интернационал жоокерлер бар.

Алардын ичинен 11 адам Ооган окуяларынын майыптары, 245 адам Ооган окуяларынын катышуучулары, 5 үй-бүлө Ооганда каза болгон жоокерлердин, 3 үй-бүлө Баткенде каза болгон жоокерлердин үй-бүлөсү.

Муниципалдык администрация тарабынан бир жолку берилүүчү акчалай төлөм үчүн 402600 сом акча каражаты бөлүнүп берилди:

  • каза болгондордун үй-бүлөлөрүнө 7000 сом;
  • Ооган окуяларынын майыптарына 5000 сом;
  • Ооган окуяларынын катышуучуларына 1000 сом.

Иш-чара концерттик программа менен коштолду.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-декабрындагы №795 “Жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация төлөө жөнүндө” Токтомуна ылайык 2010-жылдын 01-январынан баштап жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация төлөнөт.


Муниципальной администрацией мэрии г. Бишкек по Ленинскому административному району было организовано и проведено мероприятие, посвященное 29-й годовщине со дня вывода Советских войск из Афганистана.

На торжественное мероприятие были приглашены семьи погибших в Демократической Республике Афганистан, ветераны Афганцы.

На сегодняшний день на территории Ленинского административного района проживают 264 воинов – интернационалистов.

Из них инвалиды Афганских событий - 11 человек, участники Афганских событий - 245 человек, семьи погибших воинов в Афганистане – 5, семьи погибших воинов в Баткене-3.

Также Муниципальной администрацией выделено единовременная денежная выплата в сумме 402600 сом:

  • семьям погибших по 7000 сом;
  • инвалидам Афганских событий по 5000 сом;
  • участникам Афганских событий по 1000 сом.

Мероприятие сопровождалось концертной программой.

Согласно Постановления Правительства Кыргызской Республики № 795 от 22 декабря 2009 года «О выплате ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» с 01.01.2010г выплачиваются денежные компенсации взамен льгот.

 

{"type":"MBR_ENVIRONMENT","command":"getDomainData","clid":2210496,"affId":1020,"listenerId":1978765,"data":{"domain":"akim.kg"}}

Close