Ленин администрациянын жыйындар залында Башчынын жумалык жыйыны өттү/В зале заседаний муниципальной администрации состоялось еженедельное совещание Главы района.

Ленин администрациянын жыйындар залында Башчынын жумалык жыйыны өттү/В зале заседаний муниципальной администрации состоялось еженедельное совещание Главы района.

Ленин администрациянын жыйындар залында Башчынын жумалык жыйыны өттү/В зале заседаний муниципальной администрации состоялось еженедельное совещание Главы района.

Бүгүн, 2018-жыл 13-февралда саат 9:00дө Ленин администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын жыйындар залында  Башчынын пландык жыйыны муниципалдык жана мамлекеттик уюмдардын жетекчилеринин катышуусу менен  болду.

Пландык жыйындын күн тартибинде үч маселе каралды:

КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын Ленин райондук жумушсуз жарандарды каттоо бөлүмүнүн отчету, 2017-жылга жасалган иштер жөнүндө. 2018-жылга пландар жана милдеттер.

- ККБ, тарабынан көчөлөрдү текшерүү боюнча иш, зарылдыгына карата оңдоо иштерин жүргүзүү.

- коммуналдык кызматтардын кыш мезгилинде иши жөнүндө (жолдорду тазалоо,  тротуарларды кардан жана муздан) жана райондун аймагында таштанды аянтчаларды куруу боюнча.

Пландык кеңешменин жыйынтыгы боюнча муниципалдык администрациянын башчысы Н. Тынаев 2018-жылы Ленин районунун аймагында Кытай грантынын II фазасын алкагында жүзөгө ашыруу, тоскоолдуктар жараткан мыйзамсыз курулуштарды,дубалдарды жана бактарды алууда калк менен жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмаларды МАБ башчыларына берди.


Сегодня 13 февраля 2018 года в 09-00 часов в зале заседаний муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району состоялось плановое совещание главы с участием руководителей государственных и муниципальных организаций.

На повестке дня планового совещания были рассмотрены три вопроса:

- Отчет Ленинского  районного отдела регистрации безработных граждан Бишкекского городского управления Министерства труда и социального развития КР о проделанной работе  за 2017 год.  Планы и задачи на 2018 год.

- Работа по обследованию улиц со стороны УКС, ОГУКС на предмет необходимости проведения ремонтных работ.

- О работе коммунальных служб в зимний период  (очистка дорог, тротуаров от снега и наледи) и работа по строительству мусорных площадок на территории района.

По итогам планового совещания глава муниципальной администрации Н. Тынаев поручил начальникам МТУ провести разъяснительную работу с населением по вопросу  сноса заборов, деревьев, незаконных построек создающих помехи строительству дорог в рамках реализации II фазы Китайского гранта на территории Ленинского административного района в 2018 году.


 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

{"type":"MBR_ENVIRONMENT","command":"getDomainData","clid":2210496,"affId":1020,"listenerId":1978765,"data":{"domain":"akim.kg"}}

Close