Ленин администрациялык району боюнча МА жыйындар залында кезектеги коллегиянын жыйыны болду. В зале заседаний МА по Ленинскому району прошло очередное заседание коллегии.

Ленин администрациялык району боюнча МА жыйындар залында кезектеги коллегиянын жыйыны болду. В зале заседаний МА по Ленинскому району прошло очередное заседание коллегии.

Ленин администрациялык району боюнча МА жыйындар залында кезектеги коллегиянын жыйыны болду. В зале заседаний МА по Ленинскому району прошло очередное заседание коллегии.

2017-жылдын 22-августунда башчы Нурдин Раатбекович Тынаевдин төрагалыгында Бишкек шаарынын Ленин администрациялык району боюнча муниципалдык администрациясынын кезектеги Коллегиясынын жыйыны Бишкек шаарынын депутаттарынын, Бишкек шаарынын вице-мэри Г. А. Милицкий, жалпы билим берүү мекемелеринин директорлорунун, МАБдын жана райондук кызматтардын башчыларынын катышуусу менен  өттү, ал жерде каралган меселелер:

  • 2016-2017-окуу жылынын жыйынтыгы жана 2017-2018-окуу жылына даярдык көрүү, ошондой эле Ленин районунун билим берүү уюмдары жаңы окуу жылына даярдалышы жөнүндө;
  • КР Ө 25.07.2014-жылындагы №292-б Буйругун ишке ашыруу жөнүндө “ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга коомдо интеграциялык шарттарды түзүү жөнүндө";
  • Бишкек шаардык мэриясынын 30.01.2015-жылдын №21-б "Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды коргоо боюнча иш-чара планын бекитүү жөнүндө" буйругунун аткарылышы боюнча.

Суроолордун төмөнкүдөй кароодон кийин жаңы 2017-18жж. окуу жылына билим берүү уюмдарынын кылдат даярдоосу жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн Ленин администрациялык району боюнча билим берүү мекемелеринин бардык имараттарында пандустарды орнотуу жөнүндө тапшырмалар белгиленген.


22 августа 2017 года под председательством главы Тынаева Нурдин Раатбековича прошло очередное заседание Коллегии Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району с участием депутатов Бишкекского городского кенеша, вице-мэра города Бишкек Милицкого Г. А., директоров Общеобразовательных организации, руководителей районных служб и МТУ   где были рассмотрены вопросы:

- Об итогах 2016-2017 учебного года, о готовности к новому 2017-2018 учебному году общеобразовательных организаций Ленинского района и задачи к новому учебному году;

- О реализации распоряжения ПКР от 25.07.2014г. №292-р «О создании условий для интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

- Об исполнении распоряжения мэрии города Бишкек от 30.01.2015г. №21-р «Об утверждении плана мероприятии по защите детей в трудной жизненной ситуации».

По итогам рассмотрения вопросов были поставлены задачи о тщательной подготовке общеобразовательных организации к новому 2017-18гг. учебному году, по установке пандусов для людей с ограниченными возможностями здоровья во всех зданиях учреждений образования Ленинского административного района.

Close