Daily Archives: Сентябрь 7, 2017

Ленин районунун Муниципалдык Администрациясы балдар иштери боюнча комиссияпын курамына жарандык коомдон талапкерлерди тандоону жарыялайт/ Муниципальная администрация мэрии г. Бишкек по Ленинскому административному району объявляет отбор кандидатов от гражданского общества в состав Комиссии по делам детей.

Ленин районунун Муниципалдык Администрациясы балдар иштери боюнча комиссияпын курамына жарандык коомдон талапкерлерди тандоону жарыялайт/ Муниципальная администрация мэрии г. Бишкек по Ленинскому административному району объявляет отбор кандидатов от гражданского общества в состав Комиссии по делам детей.

Балдар иштери боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобонун негизинде, Ленин администрациялык району боюнча Бишкек шаарыпын мзриясынын Муниципалдык администрациясы Балдар иштери боюнча комиссияпын курамына жарандык коомдон тала ...

Close